Grădina Maicii Domnului la Rădăuți

Am întâlnit ”Grădina Maicii Domnului” la Așezământul Sfântul Leontie din Rădăuți, acolo unde sufletul și inima emit atât de puternic, încât veșnicia nu ți se pare o utopie. Sunt răvășit atât de tare, încât nu mai pot să-mi revin. Probabil că acuma, cânt îl ascult pe Giovanni Marradi, mai pune și el o picătură de melancolie la starea mea de sprit.

Aș fi dorit să-i îmbrățișez pe toți copiii, dar îmi era frică că nu mă mai întorc acasă. De fapt, îi spusesem soției la telefon, că am să aduc acasă o fetiță. Alți colegi și-ar dorit două fetițe. Dar nu…știm că nu este posibil. Acolo este cea mai importantă lecție de viață și de iubire necondiționată, venită ca dar de la Maica Domnului.

Condițiile ireproșabile, fără urmă de praf în nicio încăpere, cu personal care câștigă salariul minim pe economie, cu reguli neconciliabile, cu respect, cu un management- cum ne place să spunem – care conferă încredere celui mai necredincios pământeam, că nu există o altă variantă mai bună pentru copiii orfani.

Se mai spune că oamenii ne ies în cale, nu dintr-o întâmplare. Domnul Vasile Popescu a insitat să mergem cu Cenaclul Lumină Lină, acolo unde dânsul dăruiește, dar se încarcă cu multă iubire dăruită de copiii așezământului. Mulțumesc domnule Vasile dumneavoastră și distinsei dumneavoastre doamne.

Am descoperit însă și eu secretul. Sunt multe beneficii implicându-ne în ajutorarea copiilor de la Așezământul Sfântul Leontie din Rădăuți. Iubirea necondiționată a copiilor ne vindecă de putreziciunile lumii de astăzi, ne asanează sufletul, ne scapă sufletul din vârtejul bolii care cuprinde tot mai vârtos omenirea.

Nihil Sine Deo !

Din fericire, am găsit pe youtube un film care spune mult mai mult decât aș putea eu.

RUGĂ ALBĂ – Ion DRUȚĂ

Képernyőfotó 2015-03-30 - 10.43.27

Curăță-ne, Doamne, casa și masa și duhul și trupul,
de toate rătăcirile, de toate păcătuirile, de toate nelegiuirile,
așa încât să nu ne rămână decât o singură grijă, un singur drum,
o singură dragoste și o pâine rotundă pe masă.

Izbăvește-ne, Doamne, de străvechiul nostru blestem,
de a porni peste tot, și nu a ajunge nicăieri,
de a încărca mai mult decât putem duce,
de a le începe pe toate, și a nu duce nimic până la capăt.

Scoală-ne, Doamne, în zori, și trimite-ne la muncă,
La munca cea care nu atât pentru tine, cât pentru aproapele tău,
nu atât pentru trup, cât pentru suflet.
Dăruiește-ne o zi bună cu spor și hărnicie,
așa încât spre seară întorși acasă, împăcați cu sine și cu lumea din jur,
să cinăm cu ceea ce ni s-a dat – pâine și apă.
Atât de la Domnul.

Și va fi gustoasă, și va fi sățioasă, Pâinea ceea,
Pentru că mușcând încet,cu evlavie, adunând în palme fărămiturile,
Vom porni, în urma plugarului, pășind domol pe brazde puhave și calde,
După care tot cântând vom semăna, apoi vom ieși la plivit, la secerat.

Vom aduna spic la spic, snop lângă snop,
După treierat, după vânturat, vom merge la moară,
Vom căra saci, și, firește, plămădind, făcând focul la cuptor,
Vom urmări să nu fugă, aluatul din covată.

Astfel, tot cântând, ne vom întoarce la străbuni,
Asigurând mersul vremurilor, ne vom creștiniza, ne vom reboteza,
Cu gândul la Mântuitorul, la cele spuse de către Domnul, la Cina cea Taină.
Pentru că acolo, unde este pâinea, acolo este și Dumnezeu.

Curăță-ne, Doamne, cugetul de pustietate,
De întunicime, de răutate, Curăță-ne auzul de înjurături,
De scrânșete, de blesteme, Curăță-ne vederile de urâțenii,
De sălbăticii, de josnicii.

Dăruiește-ne, Doamne, măcar o oră de liniște curată, neprihănită,
O oră de tăcere, de resemnare, de contemplare, de aciuare,
Așa ca să putem, sta la sfat cu sufletul, cu conștiința, cu inima.

Apoi, tot sfătuindu-ne, tot rătăcind prin vremuri,
Prin destine, de la una la alta, vom simți, cum se prelinge pe sus,
Pe sus de tot, pe sub ceruri, veșnicia.

Și atunci vom tresări, căci suntem miruiți, de acea mare minune.
Și atunci nu vom înfiora, când se va stinge de noi umbra veșniciei.
Ne vom auzi glasul, acel glas tainic, care încă nu a îmbrăcat haina cuvântului,
Nu și-a găsit cu cine să comunice, nu și-a ales unda sonoră.
Fiind mult prea firav, mult prea gingaș, gângurind în fașe.
Dar acel glas tainic, intim, pe care-l auzim numai noi,
Ne este reazim și sfetnic, este sensul suprem, al existenței noastre,
El fiind suflare, din suflarea Domnului.

Fără a-l căuta, fără a-l cinsti, fără a-l înțelege,
Ne vom chinui toată viața, nedându-ne seama cine suntem,
De unde venim și, încotro ne ducem,
Rămânând în fond, o păpușă gonită de vânt,
Și îngropată de ploi la întâmplare, undeva la o margine.

Luminează-ne, Doamne, cel puțin arareori, cu gânduri bune,
Înțelepte, roditoare, căci trecându-ne veacul,
Cu apucături, de cele care, eu-ție, tu-mie,
Ori tu pe el, ori el pe tine, jos cu cela, jos cu ista,
Și tot așa din an în an, din tată în fiu, din generație, în generație,
Am distrus totul ce ni s-a nimerit, la îndemână.
Pământurile, Satele, Vetrele, Limba,
Și însuși felul nostru de a fi.

Am decăzut, Doamne, tot numărându-ne zilele,
De la o datorie, la o altă datorie, de la o supărare, la o altă supărare,
De la o speranță, la o altă speranță, de la o alegere, la o altă alegere,
De la o dezamăgire, la o altă dezamăgire…
Am sălbăticit, Doamne, tot înlocuind iubirea cu patul,
Convingerile cu șiretenia, demnitatea cu rațiuni politice,
Fața, cu averea, slujirea cu trădarea.

Luminează-ne, Doamne, Cu câte-un gând curat, adânc, omenesc.
Așa încât, să ne putem aduna, sub acoperișul lui,
De la părinți, de la strămoși, până la urmașii, ce vor să vină.

Pornind prin streinătăți, prin vremuri străbătând – Mizerie, Sărăcie, Nedreptate,
Vom duce Crucea Destinului,
Cât ni s-a dat, până la locul hotărât, de către Tine,
Simțind, la fiece pas, la fiece cotitură,
Ajutorul, Bunătatea, și Binecuvântarea Ta.

Întoarce-ne Doamne, acea respirație, largă, senină,
Care să cuprindă, în sinea sa,
Toată frumusețea, toată adâncimea, toată tristețea, verbului matern.

Dăruiește-ne, Doamne, acea Bunăvoință, fără de margini,
Cu care vom privi, cu care vom primi, Lumea,
Pentru că atunci, luminarea cerească, va prinde rădăcini, va da roadă,
Așa ca să putem spune, în ceasul de pe urmă,
C-am trăit și noi, pe lumea asta.
Și Dumnezeu, A fost cu noi.
Amin !

Brandul Gaz Metan

După cum se observă în ultimii ani, economia de piață a produs multe modificări în sistemele competiționale sportive, evident cauzele fiind unele legale-economice. Nu știu dacă cineva din conducerea Clubului Gaz Metan a analizat acest context. Îmi amintesc că până și Președintele Johannis, în vremea când era Primar al Sibiului considera că nu este normal ca un club sportiv să fie sponsorizat din banii unor companii de stat.
Se pare că se apropie ora adevărului și nu se găsesc soluții legale pentru menținerea sportului medieșean pe linia de plutire. Brandul Gaz Metan, ne place, nu ne place trebuie regândit și găsiți alți sponsori pentru echipa noastră de suflet.
Istoricul ne spune că denumirea clubului s-a modificat astfel :
1945 – Karres Mediaș
1947 – CSM Mediaș
1948 – Gaz Metan
1951 – Flacăra Mediaș

Probabil, aceiași cauză ca și cea de astăzi. Cine asigură financiar clubul ?
Sumele alocate de cele companii de stat pentru Responsabilitatea Socială au scăzut foarte mult, astfel încât să nu mai poată asigura sumele necesare reprezentării clubului Gaz Metan în Liga 1.

Nu sunt nici economist, nici jurist, dar în interiorul meu cred că organizațiile politice locale și administrația locală trebuie să-și ”dea mâna” pentru găsirea unei soluții legale de a asigura continuitatea măcar a secției de fotbal.
Acuma se vede dacă interesul cetățenilor medieșeni este pus înaintea intereselor politice.

Ce a fost a fost, ce va fi va fi !
Gânduri bune tuturor.

22 Decembrie 2013 – Biblioteca Astra Sibiu – 21 Iunie 2017 Sala Zander Sighișoara – ARC PESTE TIMP și 200 Concerte

cenaclul-lumina-linaSunt mai mult ca sigur că oamenii care ne marchează  vietile, destinul, soarta, o fac întrucât aceasta le este misiunea. Întâlnirea cu acești oameni este șansa fiecărui om, pentru care cuvântul ”iubire” reprezintă chintesenta vieții.

Viața mea, destinul meu, soarta mea a cunoscut o schimbare radicală, odată cu întâlnirea care mi-a fost hărăzită de Cel de Sus, cu Părintele Cătălin Dumitrean.

Așa cum ne place amândurora să afirmăm, trăim cele mai frumoase momente ale vietii, pentru care trebuie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu și românilor care ne primesc în sufletele lor.

Iată că la Sighișoara, în Sala Zander, am ajuns la al 200-lea concert alături de colegii din Cenaclul Lumină Lină.

Familia Cenaclului – ”familia de duminică”, alături de care pășesc în Casa Domnului de fiecare dată cu recunoștintă și iubire, mi-a marcat pentru totdeauna viata.

Vă multumesc Părinte ! Vă multumesc dragi colegi !

IA transformă RomânIA

IAÎn data de 24.06.2013 spiritul românesc a făcut înconjurul lumii, iar româncele noastre au devenit cel mai important reper al frumuseții .  Copiii noștri au făcut cunoștință cu trăirea autentic românească.  Din privirea lor am dedus că  mulți nu înțelegeau toată frământarea din jurul lor, veselia, dragostea adulților.

Totul a plecat din interior. Această  descătușare de energii a venit  din sufletul tuturor și a fiecăruia în parte. Am fost toți ca unul , așa cum ar trebui să fim dea pururi. Atunci am fi cel mai important neam pe această planetă.

Din păcate unitatea noastră este puternic zdruncinată de ambițiile unora, conduși de o etică a personalității.  Noi suntem aceia care trebuie să-i aducem cu picioarele pe pământ, să ne rugăm pentru ei  într-un mod creștinesc, așa cum am învățat în sfânta noastră Biserică.

Totul având ca reper național : credința, familia, tradiția. Atât și nimic mai mult.

Doamne, îți mulțumesc că ne-ai arătat calea.

Am luat „lumină lină”.

Pentru cei care încă nu ştiu, soarta a făcut să-l cunosc pe Părintele Cătălin DUMITREAN, un om cu totul dedicat moralei creştine şi dragostei de ţară şi neam. Ştiu că nimic nu este întămplător şi totul se întâmplă cu un sens, iar sensul acestei întâlniri şi colaborări sunt valorile comune pe care le împărtăşim.
Credinţa şi România.

Cenaclul „Lumină lină” produce acte culturale în Biserici Ortodoxe şi în săli de cultură, în special aflate în zonele rurale, acolo de unde provine „sămânţa” neamului românesc. Acolo „vibrăm” împreună cu toţi colegii cenaclului, colegi care m-au primit cu braţele deschise, fapt pentru care doresc să le mulţumesc.
Pot să spun că am luat „lumină lină” îmbogăţinu-mi astfel sufletul cu cele mai înalte valori ale condiţiei umane.

Pe fanii grupului Motto vreau să-i liniştesc, spunându-le că proiectul Motto funcţionează încă şi că „liniştea” din ultimul timp este una de conjunctură.

Greu de crezut că poţi să cânţi într-o Biserică Ortodoxă cu intalaţii de sonorizare, cu chitări, orgă şi să auzi auditoriul că te aplaudă. Cum greu este să simţi emoţiile transmise oamenilor în aceste condiţii, dacă nu eşti prezent. Dovada în filmul de mai jos.

Logica iertării – secretul vieţii împlinite

Iertarea
Puterea iertarii
Cauza de baza a emotiilor negative, factorul principal care predispune o persoana la blamare, la mânie si la resentimente, frica si îndoiala, invidie si gelozie, este inabilitatea de a ierta pe cineva în legatura cu care simtim ca ne-a ranit în vreun fel. Pe masura ce ne dezvoltam în copilarie, ajungem la o etapa în care „justitia” este foarte importanta pentru noi.
Ne fixam asupra conceptului de „echitate”. Suntem suparati pe orice situatie din viata noastra care nu pare a fi dreapta si echitabila pentru toata lumea, în special daca ne priveste pe noi însine. De fiecare data când simtim ca noi sau altcineva am fost tratati nedrept, indiferent de motiv, consideram ca este un atac la propria persoana.

Respectul nostru personal fragil este amenintat. Reactionam cu mânie si resentimente. Aceasta este o etapa normala de evolutie prin care trecem pe drumul catre maturitate.

Totusi, unii oameni ramân fixati la aceasta etapa si nu o depasesc niciodata. Daca nu suntem învatati cât este de important sa renuntam la frustrarile din copilarie, vom ajunge la maturitate cu o cantitate uriasa de experiente neiertate. În cazul în care nu suntem atenti, ne vom construi apoi viata pe baza mâniei directionate catre oamenii fata de care simtim ca sunt vinovati pentru ceva ce au facut sau ceva ce noi dezaprobam.

Multi psihoterapeuti si psihiatri îsi petrec întreaga viata ajutându-i pe oameni sa se confrunte cu acest trecut nefericit si sa rezolve experientele anterioare si actuale. Cea mai puternica si eliberatoare hotarâre pe care o poti lua este aceea de a ierta pe toata lumea care te-a ranit în vreun fel. Doar prin eliberarea, în mintea ta, a celeilalte persoane si prin iertarea ei te vei putea elibera pe tine însuti. De aceea, cele mai multe religii accentueaza importanta clementei ca prim pas spre pacea mintii si beatitudine telurica.

Imagineaza-ti cum te-ai simti daca nu ai fi mânios pe nimeni. Ca esti o persoana complet pozitiva, optimista, joviala, cu un nivel înalt de respect personal, entuziasm si încredere în tine nelimitata. Închipuie-ti ca esti o persoana calda, prietenoasa, iubitoare, plina de calm si pace interioara. Toate acestea sunt posibile pentru tine daca practice clementa.

Prin contrast, refuzul sau esecul de a ierta reprezinta baza negativitatii, a mâniei, stresului, anxietatii, a bolilor fizice si mentale si a celor mai multe nefericiri. Refuzul de a ierta te tine în capcana. Îngaduinta te elibereaza. Întotdeauna este alegerea ta. Nu are nicio legatura cu o alta persoana sau situatie.

• Este nevoie de doi
Unii oameni se abtin sa ierte pornind de la o premisafalsa. Ei cred ca, daca iarta, tolereaza comportamentul persoanei pe care sunt suparati. Au convingerea ca daca o iarta pe cealalta persoana, îi fac acesteia o favoare. Chiar cred ca astfel ar lasa-o sa scape, ceea ce sunt hotarâti sa nu faca.
De fapt, este nevoie de doua persoane pentru a exista o închisoare, de prizonier si de gardian. Amândoi sunt în închisoare. Când o eliberezi pe cealalta persoana, te eliberezi pe tine. Nu trebuie sa tolerezi comportamentul persoanei care te-a ranit sau sa o placi, ci doar sa o ierti pentru a-ti putea continua viata. De aceea, milostivire a este un act în totalitate egoist. Nu are nicio legatura cu cealalta persoana. Se refera numai la propria integritate mentala si la pacea ta interioara.

Comicul Buddy Hackett a spus cândva: „Nu port pica niciodata; în timp ce porti pica, resentimentele sunt afara si danseaza!”
Când ramâi suparat pe o alta persoana, îi dai controlul tau emotional de fiecare data când te gândesti la ea. Îi permiti sa-ti controleze emotiile de la distanta. Neiertând-o, îi dai voie sa-ti conduca viata emotionala, ca si cum ar fi chiar atunci cu tine si situatia ar avea loc din nou.

• Calea catre iertare
Modalitatea de a ierta este simpla. De fiecare data când te gândesti la cealalta persoana, trebuie sa folosesti Legea Substitutiei si sa spui: „Dumnezeu sa îl/o binecuvânteze; îl/oiert pentru tot si îi doresc numai bine.” Nu este posibil sa binecuvântezi si sa ierti o alta persoana si, în acelasi timp, sa fii suparat sau mânios. Gândul pozitiv îl anuleaza pe cel negativ.
Poti accelera procesul de eliberare personala daca îti asumi responsabilitatea pentru contributia ta la ceea ce s-a întâmplat. Foarte putine evenimente care conduc la mânie si resentimente se întâmpla în vid. Aproape invariabil, ai facut ceva pentru a contribui la situatie. De aceea, trebuie sa ai maturitate a de a-ti asuma raspunderea.
Atunci, poti spune: „Sunt raspunzator. Nu ar fi trebuit saintru în aceasta situatie de la început sau sa ramân în împrejurarearespectiva atât de mult. Nu ar fi trebuit sa fac ce amfacut. Îl/o iert complet si îl/o las sa plece.”
Este posibil ca la început sa îti fie dificil sa ierti. Aceste cuvinte vor fi grele pentru tine. Multi oameni si-au construit întreaga viata adulta în jurul necazurilor lor. Le este frica de faptul ca nu vor mai avea despre ce sa vorbeasca daca înceteaza sa se plânga despre parintii sau casniciile lor. Dar nu-ti fie teama.
Când îi ierti pe ceilalti si îi lasi în pace, încerci imediat o stare de usurare si devii mai fericit. Pe masura ce gândurile de mânie si resentimentele dispar, mintea ta se va umple cu gânduri pozitive. Veiavea mai multa energie si mai mult entuziasm. Te vei simti mai puternic si mai încrezator. Întregul viitor ti se va deschide în fata, precum rasare soarele vara.
Nu te îngrijora despre ce vor spune sau vor gândi prietenii tai atunci când te vei hotarî sa-i ierti pe cei care te-au ranit. Probabil ca s-au saturat sa-ti auda lamentarile despre evenimentele nefericite din trecut. De fapt, atunci când vei începe sa ierti, îti vei da seama curând ca singura legatura dintre tine si anumite persoane o reprezinta momentele tale de lamentari. S-ar putea ca, atunci când te decizi sa-i ierti pe altii, sa descoperi ca nu ti se mai pare interesant sa vorbesti cu ei.

• Oamenii pe care trebuie sa îi ierti
Exista patru categorii de persoane pe care trebuie sa le ierti daca vrei cu adevarat sa îti schimbi viata si modul de a gândi.
În primul rând – parintii tai, fie ca mai traiesc sau nu. Trebuie neaparat sa îi ierti pentru fiecare greseala pe care au facut-o în educatia ta. Ar trebui, cel putin, sa le fii recunoscator pentru faptul ca ti-au dat viata. Te-au adus aici.
Daca esti fericit ca esti în viata, poti sa îi ierti pentru orice altceva. Sa nu te mai plângi niciodata de ei.
Multi dintre participantii la seminariile mele si-au sunat sau si-au vizitat parintii si le-au spus ca îi iarta pentru tot. Adesea, acest act simplu de curaj si de caracter a avut un efect profund asupra relatiilor cu mama sau tatal lor. Începând cu acea zi, ei au devenit buni prieteni si acest lucru a durat cât timp au mai trait împreuna.
În schimb, daca nu îti vei ierta parintii, vei ramâne mereu un copil. Îti vei bloca propria sansa de a creste si de a deveni un adult în întregime functional. Vei continua sa te consideri o victima. Chiar mai rau, îti vei mentine vii sentimentele negative de inferioritate si de mânie.
Daca parintii tai mor fara ca tu sa-i fi iertat, acest lucru te poate marca pentru tot restul vietii tale.

• Relatii personale apropiate
În a doua categorie se încadreaza persoanele din relatiile tale apropiate care nu au mers. Casatoria si alte legaturi intime pot fi atât de intense si de amenintatoare pentru sentimentele tale de respect personal si de pretuire de sine, incât poti ramâne ani întregi furios si neiertator fata de aceste persoane.
Dar tu ai fost cel putin partial raspunzator. Trebuie sa ai puterea si integritatea de a afirma: „Sunt raspunzator” si apoi de a o ierta pe cealalta persoana si de a o lasa sa plece. Spune cuvintele: Jl/ o iert pentru tot si îi doresc numai bine.” De fiecare data când vei repeta acest lucru, emotia negativa atasata situatiei va disparea. În curând se va estompa definitiv.

• Scrisoarea
Multi dintre cei cu care am lucrat au descoperit ca „scrisoarea” reprezinta secretul pentru a lasa în urma lor, pentru totdeauna, o relatie nereusita. Aceasta este o tehnica puternica ce te poate elibera aproape instantaneu de mânie si resentimente.

Iata cum functioneaza: Te asezi si îi scrii celeilalte personae o scrisoare de iertare compusa din trei parti. În primul rând, precizezi: „Te iert pentru tot ce ai facut vreodata si m-a ranit.”
Apoi, descrii sau mentionezi fiecare lucru pentru care înca mai esti suparat. Unii oameni scriu câteva pagini în aceasta parte.
În al treilea rând, închei scrisoarea cu urmatoarele cuvinte: Jti doresc numai bine.”
Dupa aceea duci scrisoarea la posta si o introduci în cutia postala. În acel moment, vei simti o usurare extraordinara si vei fi, în sfârsit,liber.

Apropo, nu trebuie sa te îngrijorezi despre cum ar putea reactiona cealalta persoana. Aceasta nu este problema ta. Scopul tau e sa te eliberezi, sa-ti recapeti pacea sufleteasca si sa-ti continui viata minunata care se asterne în fata ta.

• Sterge-ti lista
În a treia categorie, trebuie sa îi ierti pe toti ceilalti din viata ta care te-au ranit vreodata în vreun fel. Lasa-i în pace. Iarta-I pe fiecare sef, partener de afaceri, prieten, escroc sau tradator care ti-au cauzat suparari de orice fel.
Sterge-ti lista. Sterge fiecare dintre numele si imaginile lor spunând: „Îl/o iert pentru tot si îi doresc numai bine.
Repeta-ti aceasta afirmatie de fiecare data când te gândesti la acea persoana sau situatie pâna când sentimentele negative dispar.

• Elibereaza-te
În cea de-a patra categorie, ultima persoana pe care trebuie sa o ierti esti tu însuti. Trebuie neaparat sa te ierti pentru toate lucrurile prostesti, fara. sens, rele, lipsite de judecata sau crude pe care le-ai facut sau le-ai spus vreodata.

Nu mai cara aceste greseli din trecut cu tine: au avut loc atunci, iar în prezent lucrurile sunt diferite.
Gândeste-te astfel: Atunci când ai facut acele lucruri în trecut, din cauza carora te mai simti prost si astazi, nu erai persoana care esti la ora actuala. La vremea respectiva, erai o persoana diferita, mai tânara si mai putin experimentata.
Nu erai tu cu adevarat, ci o varianta imatura a persoanei care ai devenit acumulând experienta. Nu te
mai învinovati pentru ceva ce s-a petrecut în trecut si pe care nu îl mai poti schimba.

În psihoterapie, când o persoana este împovarata cu un sentiment adânc de vina sau rusine ca urmare a unei traume din copilarie, momentul purificator îl constituie acela în care îsi da seama brusc: „Nu este vina mea.”
Uneori ai comis unele lucruri sau ti-au fost facute, altele când erai prea tânar sau neexperimentat pentru a sti ce se întâmpla sau pentru a schimba situatia. Nu a fost vina ta. Ai procedat cum ai putut mai bine. Esti în ordine. Iarta-te si elibereaza-te.
Spune, pur si simplu: „Ma iert pentru fiecare greseala pecare am facut-o. Sunt o persoana buna în totalitate si voi avea un viitor minunat.” De fiecare data când te vei gândi la acel eveniment sau la acea situatie, repeta: „Ma iert complet.” Si apoi continua-ti viata.
Concentreaza-te asupra viitorului si nu asupra trecutului. Axeaza-te pe ceea ce te asteapta si
nu pe ce-ai faptuit.
În sfârsit, daca ai facut ceva ce a ranit pe cineva, si înca te mai simti jenat în legatura cu asta, poti merge la acea persoana sau îi poti scrie în scopul de a-ti cere scuze.
Marturiseste-i acelei persoane ca îti pare rau pentru ce ai spus sau ai facut. Indiferent care va fi reactia sa, pozitiva sau negativa, aceasta nu conteaza. Simplul fapt ca te-ai cait sau ca ti-ai exprimat regretul te va elibera.

• Avertizare finala
Cei mai multi oameni sunt deschisi la ideea de a ierta. Aceasta se înscrie printre conceptele de baza ale celor mai multe religii si este predata în psihologie si în metafizica.
Probabil ca te simti confortabil cu ideea de a-i ierta pe cei mai multi oameni din viata ta care ti-au facut rau în vreun fel. Dar exista un mare pericol.
Si anume ca refuzul tau de a ierta un singur mare necaz poate fi suficient pentru a-ti sabota întreaga viata. Neiertând o anumita persoana sau situatie, insistenta ta îti poate stopa întregul progres. Exista nenumarati barbati si femei care îsi ruineaza vietile din cauza furiei si a resentimentelor îndreptate catre o singura persoana. Ei nu pot renunta la aceasta si nu se elibereaza niciodata.
Nu lasa sa ti se întâmple asa ceva si tie. Trebuie sa ai curajul si caracterul de a ierta pe toata lumea, fara exceptie.

Ar trebui sa nu mai existe nimeni în viata ta pe care sa fii suparat. Mintea ta ar trebui sa fie calma si clara. Ar trebui sa poti spune: „Nu am niciun gând negativ sau neiertatorcatre nimeni din lume; îi iert pe toti de bunavoie.”

Lumina lină, poa’ să vină

Sâmbătă 23 februarie 2013, o zi de „nou început”. Am debutat în cadrul Cenaclului „Lumină Lină” din Sibiu, coordonat de Părintele Cătălin Dumitrean , la un eveniment cu o înaltă încărcătură emoţională.

Am avut ocazia să întâlnesc oameni care „dăruiau suflet” din suflet şi în mijlocul cărora m-am simţit mai apropiat de Dumnezeu şi de neamul românesc. Straiele noastre naţionale reprezintă ţinuta obligatorie, sau mai corect spus aproape obligatorie, întrucât cred că am fost singur care nu am fost îmbrăcat în costum naţional.

Intenţia mea este de a colabora în viitor cu acest Cenaclu şi evident, de a-mi îmbunătăţii repertoriul cu cântece patriotice şi nu numai, apropiate de fibra noastră naţională.

Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun, iar „Lumina lină” să lumineze cât mai multe spirite şi caractere româneşti, că vorba aceea, „după mama, este ţara”.

În momentul în care voi avea şi „dovezi” privind debutul (imagini, filme) le voi prezenta.

Cu Pustai…laolaltă

Doamne, parcă aş scrie o scrisoare de dragoste. Dar nu este de dragoste, este mai mult decât atât. Stop…să mă adun. Da…este o scrisoare de recunoştinţă pentru prietenia sinceră. Stop…să mă adun.

Am mai scris chiar şi-un cântec…”cel mai tânăr antrenor, antrenor, antrenor „ care întotdeauna îl cântam din toată inima. Gata s-a terminat. Nu mai este nici tânăr… nici al Gazului Metan …şi cântecul trece la arhivă. Poate-l vom scoate de la naftalină peste vreo câţiva ani.

Şi am încercat să-l ridic acolo unde-i este locul. Şi mi-a spus blând că să stau liniştit, că nu este atât de simplu. Şi întradevăr nu a fost simplu, dar din păcate am stat şi liniştit. Pentru că meritam noi, medieşenii, să ne mândrim cu un altfel de „cetăţean de onoare”.

Şi purta tricoul cu Motto, ca să ne dovedească cât de mult ne preţuieşte. Sau chiar tricolorul la gât, ca să dovedească cât este de patriot. Şi spunea ceva „de lupii laolaltă” şi nu a fost înţeles şi nici crezut.

Şi pentru că orice proiect are un ciclu de viaţă, trebuia să se finalizeze şi acesta în vreun fel. Şi a venit momentul oportun. Să trec peste sentimentalisme şi să spun că, pe lângă caracterul dovedit de atâtea ori, Cristi are şansa să demonstreze şi să-şi demonstreze că este şi un bun profesionist.

Sunt convins că Pandurii a mai câştigat un număr de fani din Mediaş, că vom merge la Tg. Jiu să fim alături de Cristi şi de Eugen, iar peste ceva timp, vor reveni în „satul acesta unde e veşnic noapte”… şi-n „oraşul acesta asfaltat cu iluzii”.

Şi să închei cu un cântec care nu l-am tratat niciodată cu atenţia cuvenită. Acum este cântecul care se va cânta de foarte multe ori la Mediaş.
Mulţumescu-ţi Adi Beznă pentru această capodoperă.
Mulţumescu-ţi Cristi Pustai pentru că exişti.

Cu lupii laolaltă
Muzică şi versuri: Adi Beznă

În satul acesta unde e veșnic noapte
Nu mai e nici o oaie, să muncească la lapte,
În satul acesta unde e veșnic noapte,
Nu mai e nici o oaie, să muncească la lapte.
Iar noi,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă.
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă.
În oraşul acesta asfaltat cu iluzii
Şi copii adorm legănaţi de concluzii,
În oraşul acesta asfaltat cu iluzii
Şi copii adorm legănaţi de concluzii
Dar noi,
Cu lupii laolaltă
Cu lupii laolaltă
Cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă,
În țara aceasta de scânduri vândute,
Taie-ți metrul cub de iubire și du-te,
În țara aceasta de scânduri vândute,
Taie-ți metrul cub de iubire și du-te.
Cu noi, cu toții,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii, cu toții, mergem în țara cealaltă.
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii, cu toții, mergem în țara cealaltă.
În lumea aceasta cu mulți Dumnezei,
Să ramânem cu unul, să nu fim ca și ei,
În lumea aceasta cu mulți Dumnezei
Să ramânem cu unul, să nu fim ca și ei,
Și noi,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii, cu toții, mergem în țara cealaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii laolaltă,
Cu lupii, cu toții, mergem în țara cealaltă.
În viața aceasta, ca un tren fără haltă,
Să rămânem mereu, noi lupi, laolaltă,
În viața aceasta, ca un tren fără haltă,
Să rămânem mereu, noi lupi, laolaltă.
Cu toții,
Cu lupii laolaltă
Cu lupii laolaltă
Cu lupii cu toții mergem în viața cealaltă,
în viața cealaltă, în viața cealaltă.